ÖREBROPARTIET

Örebropartiet har sedan dess grundande 2014 gått från att vara en obskyr liten gruppering av vänsterungdomar till att idag vara Sveriges kändaste lokalparti med en bred politisk plattform som samlar medlemmar och väljare från alla möjliga läger.

Partiet tog sina första mandat i kommunvalen 2018 och blev rikskända när klippen på Markus Allards anföranden började spridas på internet under hösten 2019.

Markus Allard är grundare och partiledare. Han innehar också det ena av partiets två kommunfullmäktigemandat. Det andra mandatet innehas av den fd. polisen Peter Springare, även han känd för att kalla en spade för en spade.

Idag för Örebropartiet en politik som är svår att placera på höger-vänsterskalan.

Av vänstern anklagas vi för att vara fascister och av högern anklagas vi för kommunism. Nog för att vi skulle kunna skryta om att vi tydligen utgör hela Molotov-Ribbentrop-pakten i ett enda litet lokalparti, är vi dock inte så värst intresserade av diverse stämplar eller ideologiska fack.

Vi prioriterar det som vi tror gagnar medborgarna och i det arbetet skiter vi fullständigt i om vi röstar lika som SD eller V beroende på vilken sakfråga det nu gäller.

Vårt syfte är att förbättra vardagen för medborgarna i Örebro kommun och Örebro län. Av den anledningen kandiderar vi i kommunvalet i Örebro samt i regionvalet i Örebro län.

Vår politik går ut på att prioritera de kommunala och regionala kärnverksamheterna genom att prioritera annorlunda. Det är fullt möjligt om man skär ner på allt onödigt dravel som de andra partierna betraktar som heliga kor.

Här kan du läsa mer om vår politik.

Örebropartiets politiska plattform och raka framtoning har kommit att inspirera fler människor till att starta liknande partiprojekt i sina respektive kommuner och regioner. Läs mer om det här