BRT-SKANDALEN!

Här samlar vi information om BRT-skandalen.
Vi rekommenderar alla att läsa vår överklagan till förvaltningsrätten för att få en fullständig bild av vad som hänt.
När detta skrivs (21 augusti 2022) ligger ärendet fortfarande hos förvaltningsrätten samtidigt som bygget av BRT pågår för fullt.
Oavsett hur det går i förvaltningsrätten hoppas vi att du tar del av vår överklagan och läser igenom den. Den utgör ett viktigt dokument över vår svenska politiska samtid.