Vår enkätundersökning

Under valrörelsen har Örebropartiet delat ut en "enkätundersökning" till medborgare i Örebro om Superbussprojektet. Här kan du läsa enkäten och se facit på frågorna. Hur många frågor klarade du?

1 – a
2 – a
3 – a
4 – a
5 – a
6 – a
7 – a
8 – a
9 – a
10 – a
11 – b
12 – a
13 – b
14 – a
15 – b
16 – a
17 – a
18 – b
19 – a
20 – a

21 – a
22 – a
23 – b
24 – b
25 – a
26 – b
27 – a
28 – a
29 – b
30 – b
31 – h
32 – b
33 – c
34 – b
35 – a
36 – f
37 – b
38 – a
39 – b
40 – a