BLI MEDLEM!

När det kommer till medlemskap är inte Örebropartiet som de andra partierna.

Vi bygger partiprojekt från grunden och ställer därför högre krav på respektive beståndsdel än vad man gör i mer etablerade partiorganisationer.

Vi vill exempelvis att en medlem ska vara en aktiv sådan. Vi vill inte ha stödmedlemmar eller passiva medlemmar, någon sådan funktion existerar inte hos oss. Alla som uppbär ett medlemskap inom vår organisation har, genom nedlagt arbete, gjort sig förtjänt av det.

Det går alldeles utmärkt att visa sitt stöd eller hjälpa Örebropartiet utan att vara medlem.

Läs mer om hur du kan gå du kan stödja oss ekonomiskt här.

Hur blir man medlem?

För att bli medlem i Örebropartiet behöver man skicka en ansökan till oss. Det gör man genom att fylla i formuläret nedan.

Därefter kommer vi behandla din ansökan och ringa upp dig. Det kan ta VÄLDIGT lång tid, detta eftersom det varit och är många som ansökt om medlemskap i Örebropartiet. Det är inte ovanligt att man ibland får vänta i månader på återkoppling. Även om det förstås är tråkigt och nästintill pinsamt att vi inte hinner med så är det av en bra anledning, det beror på att vi växer så det knakar varmed det fåtal som utgör medlemmar idag helt enkelt inte hinner med att behandla alla ansökningar.

Vi lägger tid och energi på att undersöka vad det är för typ av individer som ansöker till oss. Vi är måna om att alla potentiella medlemmar ska kunna platsen i organisationen politiskt och socialt.

Vår process liknar således den hos ett fungerande företag.

Ansök inte om medlemskap om du inte är 110 procent säker på att du håller med Örebropartiet om politiken och är villig att jobba hårt för att projektet ska växa.

Ansök absolut inte till Örebropartiet om du egentligen bara vill ha kompisar eller likasinnade att diskutera med, eller om du inte kan eller vill utföra partiuppgifter.

Medlem blir man först när partistyrelsen fattat beslut om det.

Vad gör man som medlem?

Uppgifterna varierar men vi förväntar oss att alla ska kunna lägga ner några timmar i veckan på partiarbete. Beroende på var man är i livet kan förutsättningar för aktivitet givetvis förändras, men vi lägger stor vikt vid vilken attityd man har när det gäller att bidra till partiets framgång.

Alla medlemmar förväntas utföra det vi kallar för basarbete. Hit räknas flygbladsutdelningar, dörrknackningar och den typen av grundläggande kampanjarbete.

Beroende på vad man själv besitter för kunskaper och färdigheter kan man också få specialuppgifter designerade till en. Till exempel, en person som till vardags jobbar med att bygga hemsidor kan komma att få i uppgift att bistå med den typen av arbete.

Medlemsavgift

När styrelsen godkänt ens medlemsansökan och man betalat medlemsavgiften blir man medlem. Medlemsavgiften betalas årsvis och utgör någon procent av månadslönen vid inträdesmånaden eller i början av året. Har man det knapert tar vi naturligtvis hänsyn till det, då reducerar vi avgiften.

Innan Örebropartiet tog mandat i valen 2018 och därmed blev berättigade till partistöd hade vi en väldigt hög avgift. Den är nu reducerad, men i händelse av att våra politiska motståndare skulle försöka klippa vårt partistöd, förväntar vi oss att man som medlem ska kunna vara redo att stärka upp partiets ekonomi.  

Sökande utanför Örebro län

Alla som ansöker till Örebropartiet kopplas ihop med ett partiprojekt nära sig.

Alla medlemsansökningar från individer boende i Örebro län går direkt till Örebropartiet.

Ansökningar utanför Örebro län kopplas ihop med det projekt som är närmast en själv. I vissa fall kan det vara långt till något projekt eller till andra ansökande varmed man helt får sitta och vänta på fler ska ansluta sig eller att mer tid frigörs för att kunna starta upp något.

Utöver egna partiprojekt kan sökande utanför Örebro län ombes stödja Örebropartiet med uppgifter på distans.

Vi ringer i regel upp alla som ansökt för att inventera vad man tror sig kunna bidra med och hur.

Det är samma formulär som gäller för dig, oavsett om du som ansöker är hemmahörande inom eller utanför Örebro län.

ANSÖK OM MEDLEMSKAP

Alla tas inte upp som medlemmar

Alla passar inte som medlemmar i organisationen.

Vissa ansökningar avslås, andra kanske läggs vilande pga saker händer i livet som gör att man vill pausa processen eller att vi från partiet tvingas prioritera annorlunda.

Vi är inte på jakt efter självutnämnda generaler, strateger eller idésprutor som önskar ändra på vår politik, vårt koncept eller parti. Är du redan ett geni och bäst på allt: starta eget!

Vi är på jakt efter folk som redan känner sig säkra på att de håller med Örebropartiet och vet att de kan tänka sig att underordna sig partiets regler och direktiv utifrån dess nuvarande form. Så länge man har viljan att lära sig så kan man komma långt. 

När du väl blir kontaktad av oss – svara då! Personer som inte återkopplar när vi ringer, sms:ar eller mejlar är inget vi är intresserade av att fortsätta lägga energi på.