En ny politisk kraft!

Det har länge funnits lokalpartier i vårt land men kanske inte i samma form som Örebropartiet. Vi har kommit att bli en symbol för en ny framväxande politisk kraft som varken sällar sig till den sk ”högern” eller den sk ”vänstern”.

Vi har både inspirerat och bidragit direkt till uppstarten av flera nya lokala partier. Nedan listar vi de partier vi hjälpt till att starta upp eller som vi på annat sätt har nära förbindelse med.
 • Tierpslistan, Tierp, Uppsala län
  Ställer upp i Tierps kommunval och i en koalition med andra lokalpartier, ”Lokala partier i Uppsala län” ställer kandidater från Tierpslistan också upp i regionvalet.
 • Telgelistan, Södertälje, Stockholms län
  Kandiderar till kommunfullmäktige i Södertälje. Ställer också upp i regionvalet i Stockholms län.
 • Östgötapartiet, Östergötland
  Ställer upp i Norrköpings kommunval och regionvalet i Östergötlands län.
 • Edetlistan, Lilla Edet, Västra Götaland
  Ställer upp kommunvalet i Lilla Edets kommun.
 • Arvikapartiet, Arvika kommun, Värmlands län
  Kandiderar till kommunfullmäktige i Arvika.
 • Säfflepartiet, Säffle kommun, Värmlands län
  Kandiderar till kommunfullmäktige i Säffle.
 • Värmlandslistan, Region Värmland
  Värmlandslistan är det regionala alternativet för alla boende i Värmlands län. Kandiderar alltså till regionfullmäktige.
  På Värmlandslistans lista kandiderar också politiker från de lokala partierna Sans och Balans i Hammarö samt Kommuns bästa i Forshaga.
Örebropartiet har även varit delaktiga i andra partiprojekt men som av olika anledningar ännu inte uppnått tillräckliga förutsättningar för att ställa upp i valen.

Vidare finns flertalet andra lokala partier som säger sig ha inspirerats av Örebropartiet, men som vi inte har samma organisatoriska kopplingar till som projekten som listas ovan.

Alla projekt är fristående organisationer som har som primärt syfte att förbättra vardagen för sina respektive kommun- och/eller regionmedborgare, men ju fler och starkare vi blir desto snabbare kan vi komma att lansera ett nytt politiska alternativ på riksplanet.

Om du vill engagera dig i byggandet av en ny politisk kraft som sätter folket först, ansök om medlemskap här, så kommer vi koppla ihop dig med ett partiprojekt nära dig: BLI MEDLEM.

Om du vill bidra till framväxten men känner att du saknar tid eller förutsättningar att bli aktiv i. arbetet kan du alltid bidra ekonomiskt genom att skicka en gåva till oss. Läs mer här.