Brottsbekämpning

Kommunen har stora möjligheter att i högre grad bistå polisen och andra berörda myndigheter i arbetet med att förebygga och bekämpa förekomsten av brott i Örebro kommun med omnejd
Här är våra förslag i punktform:
  • Avlasta polisen genom satsningar på kommunal vaktstyrka!
  • Fler övervakningskameror i det offentliga rummet
  • Neka, vräk och fördriv de kriminella
  • Ökade satsningar emot hedersvåld
  • Motverka Islamiska Statens och Al Qaidas rekryteringar i Örebro

Avlasta polisen genom införande av kommunal vaktstyrka!

Ett av polismyndighetens många problem är avsaknaden av den polisiära kärnverksamheten. Detta har vår kommun- och regionfullmäktigekandidat Peter Springare påpekat i ett flertal uppmärksammade inlägg.

LÄS ÄVEN: https://www.na.se/artikel/opinion/debatt/peter-springare-problemet-ar-avsaknaden-av-polisiar-karnverksamhet

Istället för att fokusera på den polisiära kärnverksamheten har politiker och myndighetschefer varit mer intresserade av andra typer av projekt. Det de prioriterat är nya trender som exempelvis sociala insatsexperiment och samverkansprojekt som endast ger små mervärden på marginalen när det gäller att förebygga och bekämpa brott. Detta har skett på bekostnad av den polisiära kärnverksamheten.

Istället för att punktmarkera kriminella tvingas poliser lägga tid och resurser på patrullerande verksamhet på stan som lika gärna skulle kunna skötas av ordningsvakter.

Örebropartiet vill därför anställa fler ordningsvakter i syfte att avlasta polisen så mer fokus kan läggas på den primära kärnverksamheten.

Polismyndigheten uppvisar allt fler tecken på att man inte är förmögen att hantera den urspårade kriminaliteten. Örebropartiet vill att den kommunala vaktstyrkan ska vara så lik en kommunal poliskår man, enligt rådande lagstiftning, kan komma. 

Till en början ska denna styrka tjäna som komplement till polisen men i takt med att polisen tappar allt mer mark hoppas vi att vi från kommunal sida ska kunna stå redo att fylla det tomrum som annars råder.  

Om det offentliga inte klarar att upprätthålla våldsmonopolet är vi illa ute. Örebropartiet vill gå i bräschen för att medborgarna i Örebro ska kunna vara garanterade en trygg tillvaro. Att bygga upp struktur som en kommunal vaktstyrka ser vi som ett viktigt steg i det arbetet.

Fler övervakningskameror i det offentliga rummet

Örebropartiet är öppna för att sätta upp fler övervakningskameror i det offentliga rummet. Kameror hjälper polisen att lättare identifiera gärningsmän ifall något brott har begåtts och kan även i vissa fall fungera förebyggande gentemot kriminalitet, i de fall då ordningsvakter och/eller polis upptäcker en situation via kamerorna som de kan rycka ut till och ordna upp.

Örebropartiet vill storsatsa på fler övervakningskameror runt om i Örebro kommun, alltså inte göra som styrande S-C-KD: sätta upp ungefär en kamera per år, efter att ett mord har begåtts på den platsen.

Neka brottsaktiva möjlighet att hyra bostad eller lokal i kommunen

Örebropartiet är öppna för att neka brottsaktiva möjligheten att hyra bostäder eller lokaler via våra kommunala bolag. Detta kan komma till stånd genom införande av kommunala ordningsföreskrifter beträffande rätten att hyra bostad och/eller lokal av kommunen.

Genom införande av kommunala föreskrifter kan kommunen och polismyndigheten få nya verktyg när det gäller att motverka kriminellas verksamhet i Örebro. 

Neka, vräk och fördriv de kriminella

De kriminella ska bort från Örebro. Örebropartiet vill mobilisera alla tillgängliga kommunala och/eller regionala verktyg som finns att tillgå för att göra tillvaron maximalt outhärdlig för dessa element. 

Syftet är att fördriva dem bort från vår närhet. Om man vill bo i Örebro samtidigt som man är kriminell så har vi som politiker misslyckats. 

Brottsaktiva ska vräkas från kommunala lägenheter och vi vill också se över möjligheter att utöva påtryckningar mot privata hyresvärdar som huserar kriminella hyresgäster. Antisocialt beteende, som stenkastning och dylikt, ska också bestraffas hårdare än idag. 

Alla till buds stående medel ska nyttjas i kampen mot de kriminella. De ska nekas bostad, lokaler och mark. De ska i de fall de är i besittning av dessa vräkas eller fördrivas därifrån.

Ökade satsningar emot hedersvåld

Örebro kommun måste bli bättre på att bekämpa hedersvåldet.

Vi vill se ökade anslag till kvinnojourerna. Vi vill även anlita experter på området och inleda samarbeten mellan kommunen och de föreningar som visat sig vara framgångsrika i kampen mot hedersvåld.

Vi vill också genomföra informationskampanjer och utbildningar inom de sektorer inom kommun och region där det kan vara av nödvändighet för de anställda att kunna besitta en fördjupad kunskap kring hederskultur. Detta så att vi från samhällets sida blir bättre på att lokalisera vem som far illa och behöver hjälp.

Motverka Islamiska Statens och Al Qaidas rekryteringar i Örebro

Till följd av en flat, naiv och verklighetsfrånvänd politikerkår har Örebro blivit ett fäste för radikala islamistiska terrorister.

Örebro är en kommun som sticker ut när det gäller individer som rest ner för att delta i terrorsekten Islamiska Statens krigsbrott.

Medan övriga partier diskuterat möjligheter att förse hemvändande terrorister bostad, jobb och rehabilitering är vi i Örebropartiet istället intresserade av att sätta stopp för islamismens utbredning.

Vi kommer därför skärpa kraven på föreningsliv, skolverksamheter och trossamfund som befattar sig med individer med kopplingar till radikal islamism eller som på annat sätt har till syfte att förvärra den alldeles för långt gångna segregationen.

Vi kommer inte dra oss för att stänga verksamheter, på de sätt en kommun kan stänga ner verksamheter, om det visar sig att dessa används för att vidga islamisternas rekryteringsbas. Det är A och O att vi från politisk sida kan bekämpa den segregation och samhällsenklavisering som dessa krafter behöver för att kunna rekrytera.

Som en del i kampen mot islamismen har Örebropartiet förgäves försökt förmå de övriga partierna att nyttja kryphål i lagstiftningen i syfte att stänga ner islamisterna förskolor och skolor. Kommunen betalade ut 70 miljoner kronor per år till dessa aktörer och när vi i Örebropartiet la fram våra förslag i kommunfullmäktige röstade de andra partierna ner dessa och avfärdade oss som populister. Några månader senare stördes dock stämningen av att SÄPO var tvungna att slå larm och rycka in när det visade sig att en regelrätt IS-terrorist satt i styrelsen för en av dessa koncerner.

Se när Kommunfullmäktige bemöter Markus Allard med tystnad gällande islamistskolorna, i klippet nedan. 

Fundera sedan på om dessa partier är trovärdiga när de påstår att de tar kampen mot islamismen. För att bli av med dessa företeelser behövs partier som vågar ta strid, partier som Örebropartiet.