Politiker, Byråkrati och Demokrati

Örebropartiet vill ta ner politiken på jorden igen och vitalisera demokratin.
 • Halvera politikerlönerna
 • Sänk lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer inom offentlig sektor
 • Spara in på konferenser och sk representationsresor - Vi sätter en gräns!
 • Slopa politikernas gratisfika
 • Sänk partistöden, inför ett maxtak för hur mycket man kan få i partistöd
 • Skärp till systemet för utbildningar av arvoden, ersättningar med mera
 • Sänk arvodena och ersättningarna för möten
 • Öppna för utökat tjänstemannaansvar
 • Fler kanaler för direktdemokrati
 • Öppna för folkinitiativ via kommunen och eller regionens hemsida
 • Fler folkomröstningar
 • Öppna för bindande folkomröstningar

Sänk politikerlönerna

Örebropartiet vill sänka politikerlönerna.

Enligt Örebropartiet är politikernas uppgift att lösa folkets problem, därför är det A och O att politikerna är välförankrade i den verklighet de ska fatta beslut om.

Höga löner, privilegier och bristen på konsekvenser för sina handlingar isolerar makthavarna i en egen liten bubbla långt bortom folkflertalets vardag och verklighet. Höga löner förvrider således politikens fokus på ett sätt som försvårar möjligheterna att åtgärda samhällsproblem.

Under långa perioder under 1900-talet tjänade riksdagspolitiker i nivå med samtida lärare. I takt med att politikerna fick ökad makt över sin egen lönesättning kom även politikerlönerna och arvodena att skena.

Idag tjänar Örebros kommunpolitiker mellan 70 och 80 tusen, motsvarande 100 % och 110 % av riksdagsledamöternas arvoden. Regionråden ligger ungefär på samma nivåer, men där är grundarvodet för ett regionråd 90 % av riksdagsledamöternas arvoden.

Örebropartiet vill halvera grundarvodet för politikerna med hälften, alltså till 35 750 kronor. För politiker med tyngre och mer omfattande uppdrag kan vi tänka oss ett spann motsvarande 50-70% av nuvarande nivåer, alltså ett lönespann på mellan ungefär 35-50 tusen. för de högsta uppsatta posterna som kommun- eller regionstyrelseordföranden. Detta vill vi göra både på regional och kommunal nivå.

Många politiker har opponerat sig emot vårt förslag om att sänka deras löner. De hotar med att sluta med politik eftersom det, enligt dem själva, inte passar dem att ”tjäna så lite”. Vi tycker att det bekräftar nödvändigheten av att genomföra denna reform eftersom vi inte har råd med makthavare som sätter politikerlönen i första hand och folket i andra hand.

Verkligheten talar sitt tydliga språk. Man slösar miljardbelopp på skrytbyggen, jippon och rena onödigheter samtidigt som våra välfärdsområden är eftersatta och kommunen är satt i skuld.

Politisk kompetens mäts i förmågan att göra gott för folket, inte i att klättra i maktpartierna eller sätta sina namn på nya prestigeprojekt.

Politik ska man bedriva för att man vill förbättra samhället, inte för att man vill sko sig på dess förfall.

Sänkta löner för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor

Örebropartiet vill även sänka lönerna för högre chefstjänstemän och direktörer i offentlig sektor. Vi vill också sänka löneökningstakten.

Hur mycket lönerna bör sänkas med kommer variera från fall till fall men det är orimligt att kommunen och regionen har direktörer med löner över 130 000 kronor i månaden.

Kompetensen hos våra chefer har inte stigit i samma nivå som lönerna. Därav är det rimligt att justera lönenivåerna till en mer rimlig nivå.

Sett till vilket skede offentlig sektor kommer träda in i inom snar framtid talar det mesta för att vi måste spara in på våra offentliga utgiftsposter. Istället för att angripa en redan eftersatt välfärdssektor kommer Örebropartiet i ett sådant läge att börja effektivisera uppifrån och ner, inte nerifrån och upp.

Örebropartiet ser än så länge inte nödvändigheten i att sänka direktörslönerna till samma nivå som vi vill sänka politikerlönerna, men vi ser inte heller behovet av att ha någon chef som tjänar över 100 000 kronor i månaden sett till det ekonomiska läge som regionen och kommunen befinner sig i.

Bort med onödiga direktörs- och chefstjänster

Örebropartiet vill minska antalet chefstjänster inom såväl kommunen som regionen. De är för många och de är för dyra. Vi har dessutom direktörs- och chefstjänster som är onödiga och saknar funktion.

Välfärden står inte och faller med ”förnyelsedirektörer”, ”digitaliseringsdirektörer”, ”hållbarhetsdirektörer” eller tjänsten som infördes under 2021 och sedan togs bort samma år mitt i skandalen om folkomröstningen: ”Informationsförsörjningsdirektör”.

Vi har fått nog av allt det här dravlet. Vi kommer rensa upp.

Besparingar på dessa kommer frigöra mångmiljonbelopp för kommun- och region, men troligtvis blir det ännu mer positiva synergieffekter då den typ av klientel som anställts tenderar att generera kostnader i andra hand eftersom de hittar på problem och behov som endast kan lösas genom de själva eller genom att de får anställa fler onödiga chefer och/eller tjänstemän.

Banta byråkratin – minska antalet onödiga tjänster

Offentlig sektor svämmar över av det transferiat som livnär sig på ideologiproduktion och annat trams.

Titlarna är som hämtade ur en sketch. Det är mångfaldsstrateger, genusvetare, homo-bi-trans-queer-certifikatörer, hållbarhetskonsulter, kommunikatörer, chefspodcastpoddare och sen har vi en radda engelska hittepåtitlar som gör det ännu värre.

Hundratals om inte tusentals individer som livnär sig på skattebetalarnas bekostnad och som inte tillför något mervärde för varken kommunal eller regional kärnverksamhet. Tvärtom. De här tomtarna turnerar verksamheterna och ställer till med problem och ökade kostnader var de än drar fram.

En lärare får inte längre skriva utskick till eleverna. För först måste en krånglig app upphandlas av IT-konsulter som har sin sugsnabel in i kommunens kassa. Därefter ska kommunikatörer tycka till om fonten som används. I själva verket bör lärare skicka meddelandet till kommunikatören först så att kommunikatören kan säkerställa att meddelandet håller sig till den värdegrund och policy som kommunfullmäktige slagit. Meddelandet ska dock helst passera en nyinsatt chefsnivå innan det kommer fram. Värdegrunden och policyn har i sin tur workshoppats fram av en cocktail av alla dessa onödiga tjänstemän vars samlade onödiga arbetstid kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp.

Alla i Sverige idag vet att vi har för många onödiga tjänster i kommuner- och regioner. Här är också förklaringen till varför skattesatserna antingen bibehålls på samma höga nivåer eller höjs samtidigt som vård, skola och omsorg blir sämre. Det är nämligen en och annan mellanhand inblandad som karvar ut allt större del av den skattefinansierade budgeten till sin egen fördel.

Detta klasskikt ska bort.

Vi ska ha minimal byråkrati. Istället ska vi storsatsa på fler lärare, sköterskor och personliga assistenter.

Örebropartiet är det parti som går längst när det gäller att blåsa rent kommun- och regionbudgeten på alla dessa onödiga tjänster. Det är också därför vi kan vara det parti som satsar mest på välfärden och övriga kärnverksamheter.

Inför en maxgräns för politikers och tjänstemäns konferenser och "representationsresor"

Örebro är en kommun som spenderar avsevärda summor på konferenser och sk representationsresor, De flesta medborgare känner till politikernas årliga utlandsresa till bostadsmässan i Cannes, på franska Rivieran. Ett måste för att vi ska kunna bygga hus i Örebro, enligt de politiker som åker ner. Örebropartiet är inte lika övertygade om detta.

I Örebro kommun reser politiker till bostadsmässan i Cannes, då man hävdar att det tydligen är ett måste för att kunna bygga hus i Örebro. Örebropartiet är inte lika övertygade.

För att bygga superduperbussarna var politikerna tvungna att resa på ”studieresor” till diverse europeiska städer för att se hur det var att åka buss där.

Vissa år har kommunen spenderat så mycket som 56 miljoner kronor på konferenser och representationsresor. Det är vansinnigt mycket pengar och är helt oförsvarligt i ett läge då kommunens välfärdssektorer är kraftigt eftersatta och kommunen dessutom befinner sig i skuld.

Man behöver inte åka långt bort, exempelvis till Åre, för att ha en konferens. Det finns bra möteslokaler i Örebro samt hallongrottor och Champis på Ekershallen. Vill man åka utanför stan kan man ta någon av kursgårdarna inom länet.

Givetvis kan vi spara in på den här posten utan att verksamheten blir lidande.

Färdigfikat!

Varje år fikar politikerna för över 600 000 kronor. Man vräker i sig gräddtårta på skattebetalarnas bekostnad samtidigt som man går lös på färdtjänsten och äldreomsorgen.

Örebropartiet har inget emot att fika på möten, men då tycker vi att politikerna eller partierna ska stå för den kostnaden själva. I dagsläget bjuder partier och politiker sig själva på dessa 600 000, detta dras alltså inte på partiernas budgetar eller på politikernas lönekonton.

Örebropartiet har lagt en motion om att politiker ska betala sitt fika själva. Den röstades ner.

Sänk partistöden

Örebropartiet är öppna för att sänka partistöden utan att angripa dess ursprungliga syfte. Partistöden är i regel bra, de hjälper partier på det lokala planet att kunna bedriva sin verksamhet och kan därigenom bidra till att vitalisera demokratin. Partistöden är dock onödigt höga i dagsläget.

I dagsläget erhåller partierna partistöd efter antal mandat. Desto mer mandat ett parti har, desto mer skattemedel erhåller partiet i partistöd. Örebropartiet vill sätta en gräns för hur mycket partistöd som kan betalas ut.

I kommunfullmäktige har vi lagt följande förslag, avseende partistödet.

 • Grundstödet ändras från 40 000 kronor till 10 000 kronor.
 • Mandatstödet ska motsvara 1 prisbasbelopp per mandat istället för 2 pbb per mandat.
 • Att ett maxtak införs, där inget parti kan erhålla mer än 500 000 kronor per år.

Vi har också lagt förslag, i Örebro kommunfullmäktige, om att partierna ska ha möjlighet att få donera delar av sina medel till valfri verksamhet inom kommunen. 

Syftet är att spara in skattemedel som istället kan nyttjas till välfärden, utan att för den delen angripa det syfte som partistödet är tänkt att fylla.

Justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig nivå

Örebropartiet är öppna för att justera mötesarvoden och ersättningar till en mer rimlig, och lägre, nivå. Genom att justera kommunalrådsarvodenas grundlön till hälften kommer det – utifrån hur nuvarande arvodessystem ser ut i kommunen att också halvera mötesarvoden för fritidspolitiker.

Örebropartiet vill dock säkerställa att alla som är fritidspolitiker ska kunna få ersättning för sin förlorade arbetsinkomst samt erhålla ett arvode för möten och dylikt. I dagsläget är systemet lite klumpigt utformat, detta eftersom det tidigare funnits flera fall av kommunpolitiker som tillskansat sig pengar de inte haft rätt till, bland annat en M-politiker som fick ut närmare 400 000 kronor som han inte skulle haft.

I syfte att komma åt eventuella fuskare har man nu, i och med Örebropartiets inträde i kommunfullmäktige, skärpt till arvodessystemet. Det är förstås bra, men det finns fortfarande saker man behöver skruva på – inte minst för att underlätta för bland annat egenföretagare att kunna få ut ersättning.

Öppna för utökat tjänstemannaansvar

Örebropartiet är öppna för utökat tjänstemannaansvar Vi kommer i de fall det är möjligt att driva på för att utöka tjänstemannaansvaret. I slutändan är det dock en fråga som måste få avgöranden på statlig nivå, men vi är absolut positivt inställda till ett utökat tjänstemannaansvar.

Det ska dock nämnas att Örebropartiet förespråkar en aktiv politiker, snarare än den sortens passiva politiker som präglar samtidens politik.

En politiker kan och ska styra.

Mycket av de problem vi idag skyller på avsaknaden av tjänstemannaansvar har inte sällan minst lika mycket att göra med avsaknaden av politikeransvar. Det är ytterst de folkvalda politiker som styr kommunen och regionen. Vi kan avsätta tjänstemän närhelst vi önskar. Vi kan tvinga tjänstemän att stå till svars för beslut eller ageranden som vi inte finner oss till freds med.

Med andra ord ska det inte behövas ett återinfört tjänstemannaansvar från statligt håll för att vi ska kunna agera mot tjänstemän som beter sig felaktigt. Det räcker kort och gott med att vi har makten så kan vi också nyttja den.

Fler kanaler för direktdemokrati

Örebropartiet är för utökad demokrati på det kommunala och regionala planet. Demokratin handlar inte enbart om att välja, det handlar också om att fatta beslut och ta ansvar. Vi tror att samhället gynnas av att medborgarna blir mer delaktiga i beslutsprocesserna, inte minst i dagens läge då makthavarna svävat iväg och tappat mycket av sin koppling till de faktiska samhällsproblemen.

Det finns i dagsläget möjligheter inom existerande lagstiftning för medborgarna att initiera folkomröstningar, exempelvis via folkinitiativ. Örebropartiets partiledare och grundare Markus Allard initierade exempelvis ett folkinitiativ 2013 i syfte att få till stånd en folkomröstning om kollektivtrafiken, något som tjänstemännen avslog.

Ett annat exempel på folkinitiativ i Örebro är det som under 2021 startades av Liberalen Patrik Jämtvall, som också Örebropartiet anslöt sig till tillsammans med Sverigedemokraterna och den oberoende gruppen Trafikupproret. Folkinitiativet hade till syfte att stoppa byggnation av det hatade BRT-projektet, men kommunens styrande politiker och tjänstemän fifflade sedan bort örebroarnas underskrifter.

Föraktet för demokratin och folket är djupt rotat i dagens etablerade partier.

Så ser det oftast ut i praktiken, politiker talar sig varma om hur sanna demokrater de är men när de får frågor om huruvida de skulle vara beredda att lämna ifrån sig makt till folket så svalnar intresset rätt fort. Inte ens 10 procent av folkinitiativen som initieras i Sverige implementeras i praktiken.

De demokratiska innovationer som i dagsläget finns att tillgå fungerar tyvärr mest som alibin för de sittande politikerna att peka på utifall de ställs till svars för sin dåliga förankring hos medborgare som berörs av deras beslut.

Örebropartiet representerar den politiska motsatsen till demokrati- och folkföraktet. Vi tror på folket. Vi älskar folket. Vi tjänar folket.

Örebropartiet vill se mer demokratiska innovationer och mer av folkets inflytande

Vi har överklagat kommunens beslut till förvaltningsrätten. Du kan läsa mer om det HÄR.

Öppna för möjligheten att initiera folkomröstningar via kommunens och regionens hemsida

Örebropartiet vill möjliggöra för medborgarna att kunna initiera folkomröstningar via kommunens och regionens hemsida. Reglerna skulle kunna vara liknande som de som gäller för folkinitiativ men istället för att tvinga medborgarna att analogt samla in underskrifter skulle ett system kopplat till personuppgifter kunna upprättas på berörd kommun eller regions hemsida, där varje medborgare kan initiera eller skriva under digitalt på ett folkinitiativ.

Den typen av möjligheter skulle också kunna tjäna som ett starkt komplement till den representativa demokrati som vi har och hjälpa politikerna att se vad som är relevant för medborgarna.

Fler folkomröstningar

Örebropartiet vill se fler folkomröstningar, främst i frågor som är av avgörande vikt för kommunen eller regionen. Byggandet av Superbussar, Kulturkvarter eller Vätternvatten är exempel på investeringar som medborgarna borde få fatta beslut om via folkomröstningar.

Desto dyrare ett projekt eller ett beslut väntas bli och desto större konsekvenser det väntas få för samhället, desto större anledning, enligt oss i Örebropartiet, att hålla en folkomröstning.

Folkomröstningar kan även vara aktuella i vissa delar av kommunen, exempelvis om medborgarna i Ekeby-Almby vill att kommunen ska överta ansvar för vägskötseln eller om det fortsatt ska vara en lokal förenings ansvar. Detta förutsätter givetvis att medborgarna kräver en folkomröstning, något som då ska kunna ske via kanaler på kommunens eller regionens hemsida.

Öppna för bindande folkomröstningar

Örebropartiet är öppna för att också göra folkomröstningarna till något mer än bara rådgivande. Vi är öppna för bindande folkomröstningar, där politikerna inte bara får möjlighet att lyssna till folkviljan utan också är bundna av plikten att tjäna och realisera folkviljan!