Tandvård

Att införa avgiftsfri tandvård skulle inte bara hjälpa de länsbor som idag lider för att de inte har råd att åtgärda tandproblemen, reformen skulle dessutom innebära en besparing i längden. Örebropartiet är det enda partiet som vill införa avgiftsfri tandvård.

Örebropartiet vill:

  • ·Införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i Örebro län.
De andra partierna är väl medvetna om att tandvårdsfrågan är en klass- och plånboksfråga, trots att det är ett samhällsproblem har de i flera årtionden valt att inte införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare.

Vi har träffat mammor och pappor, morföräldrar och farföräldrar som alla har gemensamt att de slitit, betalat skatt och gjort rätt för sig hela livet men som haft oturen att drabbas av tandsjukdomar varmed de inte har råd att åtgärda sina hälsoproblem.

Det är riktigt sjukt att vi i Sverige år 2022 fortfarande har den typen av samhällsproblem: att hederliga, skattebetalande medborgare inte har råd att åtgärda sin hälsa. 

Men det absurda tar inte slut där.

De andra partierna har inte bara valt att neka de som slitit och betalat skatt rätten till avgiftsfri tandvård, de har dessutom gått ett steg längre i sina absurda politiska prioriteringar. Samtidigt som de hårt arbetande svenskarna tvingas betala för sin tandvård så bjuder politikerna invandrare och kriminella på tandvårdskostnaderna.

Kriminella och asylsökande har idag rätt till avgiftsfri tandvård. Det är inte på grund av någon slump. Det beror på politiska prioriteringar och aktiva val gjorda av de partier, höger- som vänster, som styrt mandatperiod efter mandatperiod. 

Det här är vansinnigt!

Örebropartiet ser det som en självklarhet att de som i första hand ska ha rätt till avgiftsfri tandvård är våra laglydiga medborgare.

Politikerskiktets irrationella prioritering är ett naturligt utfall av att de svävat iväg långt bort från folkflertalets vardag och verklighet. Irrationaliteten når nya höjder när man tittar på de långsiktiga konsekvenserna av att inte ta ansvar för folkets tandhälsa.

Avgiftsfri tandvård är inte en kostnad – det är en besparing!

Att införa avgiftsfri tandvård skulle inte bara resultera i att vi lindrar det lidande som många medborgare har på grund av att de inte har råd att gå till tandläkaren, det skulle dessutom innebära en ekonomisk vinst för regionen.

Verkligheten fungerar nämligen på följande sätt:

När medborgare inte har råd att gå och åtgärda tandproblem utvecklas problemen inte sällan till värre sjukdomar som senare blir en kostnad för sjukvården, något som enkelt kunnat förebyggas genom avgiftsfri tandvård.

Det är ungefär samma logik som råder gällande vilket underhåll som helst. Om man inte är villig att bekosta underhåll för fastigheter eller vägnät så kommer det att bli allt värre förslitningar och skador på dessa varmed de slutliga reparationskostnaderna blir större än om man hade skött sitt underhåll från början. Alla i Örebro kommun, förutom ansvariga politiker, torde vara smärtsamt medvetna om detta. 

Finansiering

Att införa en nationell tandvårdsreform där tandvården inkluderas inom den allmänna sjukvårdens högkostnadsskydd skulle kosta ca 7 miljarder kronor. 

I Örebro län skulle kostnaden – för att fullt ut finansiera tandvården med skattemedel - bli mellan 250-360 miljoner kronor per år. Om man skulle ha ett högkostnadsskydd även här skulle kostnaden bli mycket lägre. Anledningen till den stora variationen beror delvis på hur och i vilken utsträckning regionen fortsatt ska arbeta med privata aktörer. 

Totalt rör det sig alltså om mellan 2-3 procent av den totala regionbudgeten som ligger på ca 11 000 miljoner (11 miljarder).  

I början kommer reformen med största sannolikhet vara dyrare eftersom det finns ett uppdämt behov av tandvård i och med att flertalet patienter inte har råd just nu. 

Därefter, när allt fler kunnat åtgärda sina tandproblem, kommer kostnaderna naturligtvis att gå ner. Avgiftsfri tandvård innebär således en besparing på längre sikt.

Reformen kan införas direkt eller implementeras över en flerårsperiod. I det senare fallet kan man nyttja en investeringsteknik som går ut på att man under de första åren markerar en del av regionresultatet (som bildas när vi gått lös på alla onödiga utgiftsposter som nuvarande regionstyre valt att premiera) i några år och sparar dessa medel för att nyttja som en riktad investering när man väl implementerar själva reformen. På så vis kan man spara upp en pott som senare används för att dämpa kostnadseffekterna. 

Regionen kan också införa tandvårdsreformen successivt, antingen att priset successivt sänks år för år, alternativt att reformen implementeras för en viss grupp före en annan – här skulle vi exempelvis kunna prioritera pensionärerna. 

Dessa varianter kan förstås kombineras för att kunna få ner kostnaderna ännu mer. 

Politik är prioriteringar

Att kunna finansiera reformen är uppenbarligen en fullkomlig omöjlighet om man tillhör något av de andra åtta partierna – vars regionbudgetar är snarlika varandra – där ingen vågar röra de ”heliga kor” som vi i Örebropartiet kommer omfördela skattepengarna från. 

Vi, till skillnad från de partier som huserar i regionfullmäktige, förstår faktiskt inte varför länsborna ska tvingas sponsra konst, symfoniorkestrar, teatrar, opera, skrytbyggen, superbussar och diverse onödiga hittepåtjänster – samtidigt som länsborna förvägras avgiftsfri tandvård.

Politik handlar om prioriteringar och för oss är avgiftsfri tandvård en av de högst prioriterade reformerna på det regionala planet. Vi kommer prioritera tandvårdsreformen på bekostnad av en massa onödigt dravel. 

Vi ser således ett utrymme att kunna införa avgiftsfri tandvård utan att röra skattesatsen.  

Örebropartiet är det enda partiet som vill införa avgiftsfri tandvård. 

För oss är det en självklarhet att laglydiga medborgare ska kunna laga tänderna oavsett plånboksstorlek. Vi vill därför införa avgiftsfri tandvård för samtliga medborgare i Örebro län.

Det är en billig reform som skulle göra stor nytta och som skulle förebygga dyra operationskostnader inom sjukvården.