Uteliv

Örebro ska vara en levande stad av och för medborgarna. Våra parker ska vara mer än vackra ytor, de ska vara levande ytor, där örebroare kan tända grillen, träffas och ha picknick. Det offentliga rummet ska nyttjas!

Örebropartiets utelivsprogram i punktform:

 • Möjliggöra för krogarna att ha öppet till klockan 03:00.
 • Uppmuntra förekomsten av uteserveringar och mötesplatser.
 • Skapa fler möjligheter för rörelsehindrade att ta sig fram i det offentliga rummet.
 • Fler avfallskorgar i det offentliga rummet.
 • I anknytning till avfallskorgarna även upprätta särskilda behållare för pet-flaskor och burkar.
 • Fler och billigare parkeringar – för ett levande city!
 • Fler grill- och bordsplatser i våra större parker.
 • Skapa hundparker på vissa av stadens onyttjade grönytor.
 • Ordna fler avgiftsfria badplatser i Örebro med omnejd.
 • Bygg ut gatubelysningen och förbättra underhållet av redan existerande gatubelysning.
 • Fler övervakningskameror.
 • Fler ordningsvakter i det offentliga rummet.
Politiker ska inte stå i vägen för en levande stad

Det är populärt bland politikerna att uppföra plåtäpplen, skridskotorg eller kulturkvarter för över en halv miljard av örebroarnas skattemedel - men är det verkligen avsaknaden av skrytbyggen och utsvävande konstprojekt som utgjort hindret för att göra vår stad levande och mer tillgänglig för oss örebroare?

Nej, hindret består av den attityd som kommunen hyser gentemot våra caféer, restauranger och krogar samt gentemot oss örebroare.

Det är många besökare från jämnstora städer som förbryllas över att de måste be en anställd bära ölen de 80 centimetrarna mellan krogens utgång och ingången till krogens uteservering. Om de anställda inte gör det kan krogen riskera sitt serveringstillstånd. Detta paragrafridande beteende från kommunen är inte bara tramsigt, det är rent av skadligt.

Örebropartiet står för en attitydförändring från kommunen gentemot våra medborgare och företagare. Den här typen av förmynderi hämmar det lokala näringslivet och är något som vi i Örebropartiet vill få bort. Vuxna människor är kapabla att fatta egna beslut och ingen går under om en restauranggäst bär sin öl över trottoaren.

Caféer, restauranger och krogar är inte bara företag som genererar intäkter till skattkassan, det är också viktiga mötesplatser där örebroare träffas och umgås. Detta vill Örebropartiet värna, bland annat genom avgiftslättnader avseende markhyra för uteserveringar – något Örebropartiet yrkat om fullmäktige, flertalet gånger.

Örebropartiet vill göra det lättare för kommunens caféer, restauranger och krogar att bedriva verksamhet. Vi vill se fler uteserveringar, inte färre. Vi vill också möjliggöra för dessa företagare att hålla sina verksamheter öppna längre än vad de idag tillåts ha.

Om det finns önskemål från örebroarna att kunna vistas ute på krogen till klockan 03:00, vilket är normen i de flesta jämnstora svenska städer, så ska de självklart kunna göra det om krogen vill hålla öppet till dess. Örebropartiet vill möjliggöra detta.

Fler och billigare parkeringar – för ett levande city

Som vi skriver i vårt program för vägar och trafik vill vi utöka parkeringsmöjligheterna i centrala Örebro. Kommunens utrotning av smidiga parkeringslösningar har effektivt dödat av stora delar av vårt lokala näringsliv.

För ungefär tio år sedan var hela centrala Örebro mycket mer av en trevlig och levande plats. I dagsläget byter staden skepnad efter man passerat norra delen av slottsbron. Järntorget har blivit en skridskoyta och fontän som knappt används och Storgatan har förvandlats till ett smärre Bagdad. I parkerna stryker kriminella och narkotikapåverkade runt. Så ska vi inte ha det. Denna negativa spiral som S-C-KD-politiken lett till ska vändas åt andra hållet.

Vidare fortsätter man att bygga bort de parkeringsytor som finns. Detta har Markus Allard bråkat mycket om i byggnadsnämnden, samtidigt som övriga partier mest suttit tysta som fågelholkar. När man uppfört nya hus har man inte kompenserat för bortfallet av smidiga parkeringslösningar.

Fler billiga och lättillgängliga parkeringar måste till för att få Örebro city levande igen. Det främjar handeln och våra lokala företagare. Det är väldigt många som drar sig för att åka in till stan i dagsläget, det ser vi i Örebropartiet som ett problem, men här har kan man naturligtvis ha olika åsikter. Att få bort bilarna från innerstan har varit en medveten strategi av S-C-KD-styret. De ser framför sig en flummig vision där alla tar superbussen in till stan, men så fungerar det ju inte. En stor del av kundkretsen hos cityhandlare och krögare består dessutom av människor som bor utanför centralorten Örebro, inte sällan utanför kommunen.

Det säger sig självt att fler smidiga parkeringslösningar bidrar till att stadskärnan blomstrar. För att det ska ske måste vi få bort de krångliga och onödiga apparna, sänka avgifter så mycket det bara går och se till att det finns många tillgängliga parkeringsplatser i nära anslutning till stadskärnans olika delar.

Nog för att vi är närkingar, men i Örebropartiets Örebro ska det inte finnas skäl att gnälla på något relaterat till parkeringar. Det ska fungera smärtfritt.

Fler och bättre platser utomhus att vara på

Örebro är och ska vara en parkernas stad. Parkerna ska vara en plats där man kan umgås utan att behöva konsumera något för att göra det. Bland annat vill Örebropartiet ha fler grillplatser och bordsplatser i många av våra parker.

Trots att Örebro ligger intill Hjälmaren är utbudet på avgiftsfria badplatser ganska skralt. Detta är också något Örebropartiet vill se över. Det är möjligt att för en billig penning etablera fler och bättre badplatser i Örebro med omnejd som dessutom ska vara lättillgängliga för stadens invånare att nyttja.

Vi vill se fler avfallskorgar i det offentliga rummet. I anknytning till dessa vill vi också upprätta särskilda behållare avsedda för pet-flaskor och burkar.

Fler möjligheter för rörelsehindrade att ta sig fram i det offentliga rummet

Än idag finns det fortfarande stora hinder för örebroares tillgänglighet till det offentliga rummet. Detta gäller främst örebroare med rörelsehinder. Kommunpolitikerna har ganska nyligen slösat över 50 miljoner på ombyggnationer av torg men förbisåg de behov som finns av adekvat antal upp- och nedfarter mellan väg och trottoar, jämna ytor och ramper. Örebropartiet vill göra det offentliga rummet mer tillgängligt för alla.

Fler hundparker på idag onyttjade grönytor

Örebros hundägare har länge efterfrågat hundparker, detta är något som också andra partier driver och en fråga som även Örebropartiet ställer sig positiv till. Det finns många grönytor en bit från stadskärnan som inte nyttjas till något alls. På vissa av dessa ytor skulle kommunen kunna skapa inhägnade områden där hundägare kan släppa sina hundar fritt utan oro för att de ska springa bort.

En trygg stadsmiljö – Mer belysning, fler vakter och kameror i det offentliga rummet

Många delar av Örebro är idag planerade utifrån en tid då brottsligheten var mindre omfattande och såg annorlunda ut från idag. Flera platser är byggda på ett sätt som kriminella kan använda för att utöva kontroll över hela områden. Kommunen måste i större grad än förr stadsplanera för trygghet.

Örebropartiet vill bland annat se mer utomhusbelysning såväl som en rejäl skärpning av underhållet av redan existerade gatubelysning, något som kommunen hittills misskött. Fler lampor kommer inte i sig motverka brottsligheten, men väl bidra till hederliga invånares känsla av trygghet och ägandeskap av sin egen stad.

Det är dock viktigt att inte glömma bort att arkitektur och stadsplanering i sig inte är orsaker till kriminalitet. I en ideal värld ska resten av samhället – integration, arbetsmarknad, skola, polis och så vidare – fungera så bra att dålig arkitektur och stadsplanering inte spelar någon roll. Brottslighetens grundorsaker kommer man inte åt genom bättre belysning, men sett till det läge Örebro befinner sig i nu måste alla verktyg användas för att öka tryggheten.

I vår programdel om hur vi vill öka tryggheten föreslår Örebropartiet även fler övervakningskameror samt patrullerande ordningsvakter i Örebro, något som också kan avlasta polisen samt bidra till att kriminella personer hålls borta från våra offentliga utrymmen.