Miljö, Energi och Vatten

Sammanfattningsvis i punktform:

Miljö

 • Nej till flum och funktionell dumhet – Ja till konkret nytta!
 • Inför kommunal second-hand!
 • Billigare kollektivtrafik – På sikt nolltaxa!
 • Inför Cajsa Warg-doktrinen i kommunal verksamhet: ”Man tager vad man haver”.

Energi

 • Nej till utbyggd vindkraft!
 • Häv förbud mot solcellerna!
 • Slopa avgifterna för solceller!
 • Fler solceller vid kommunal nybyggnation!
 • Nej till solcellsparker på åkermark!
 • Öppna för stärkt offentligt ägande inom el och energimarknaden!
 • Kritiska till fortsatt sponsring av Kumbro!
 • Positiva till återkommunalisering av Åbyverket!

Vatten

 • Värna Hjälmarens vattenkvalitet!
 • Förbättra avloppsreningen genom stärkt reservkraft och upprustat VA-nät!
 • Bidra till bättre avloppslösningar för att skydda vattendragen!
 • Stöd jordbruket med att minska övergödning av vattendragen!
 • Kritiskt inställda till Vätternvatten!
 • Folkomrösta om Vätternvatten!
 • Fler tvätthallar!
 • Lägre VA-taxa!

Avfallshantering

 • Fler avfallskorgar
 • Flask- och burkbehållare i anslutning till avfallskorgarna.
 • Fler återvinningsstationer
 • Öppna för kameraövervakning vid vissa återvinningsstationer

Miljö

Konkret nytta istället för funktionell dumhet

Om man ser till effekt per spenderad skattekrona tror vi i Örebropartiet att vi kan uppnå mer miljönytta genom att fokusera på rening av vattendrag och avlastning av energisystemet, än om vi spenderade motsvarande mängd skattemedel på att försöka få ner koldioxidutsläppen lokalt och regionalt.

Koldioxidutsläppen är dessutom ett globalt problem. Samtidigt som svenskar tvingas slå knut på sig själva för att uppnå miljömål så fortsätter exempelvis Kina att dundra på med sin kolkraft.

Det är relevant sett till vilken effekt våra åtgärder får. Om vi politiker envisas med att tvinga människor att gå allt längre för att kunna tillgodose miljömål måste det ju finnas en konkret nytta med det.

Om vi skulle nollställa hela Sveriges utsläpp och det knappt skulle märkas på global nivå, varför ska vi då göra det – annat än att blidka den lilla skaran allra mest semireligiösa miljöfanatiker? Då är det bättre att hjälpa fattigare länder att få ner sina utsläpp. Där blir effekten per spenderad skattekrona högre.

Miljöpolitiken fyller dock fler roller än bara konkreta miljöåtgärder. Den har kommit att bli en användbar murbräcka att slå sig fram med för de klasskikt av konsulter och tjänstemän som livnär sig på offentliga transfereringar.

Earth Hour i Örebro kommun räddar inte miljön. Men den sortens event ger arbete åt ”kommunikatörer” och ”hållbarhetsstrateger”. Det är dock mer accepterat att bränna skattepengar på ett projekt om det påstås gynna miljön snarare än om man är ärlig med att ett projekt har till syfte att enbart gynna en skock odugliga konsulter eller tjänstemän.

De senaste vintrarna har vi också fått bevittna hur stadstrafiken i Örebro plötsligt uppgått i en kollektiv minnesförlust avseende förmågan att kunna köra sina fordon i vinterväglag. Det är åtminstone så det kan framstå. I själva verket är det inte våra bussförares fel att bussarna helt plötsligt förlorat förmågan att ta sig fram när det kommit lite snö på marken. Det har att göra med att genierna i kommunstyret ”ska rädda klimatet” varmed bussarna tvingas köra utan dubbdäck.

Trafikstockningar, långa köer och en kollektivtrafik man inte kan lita på – ”för klimatets skull”.

När vi ändå är inne på just kollektivtrafiken så kan man ju inte undvika att nämna den stora elefanten i rummet, ”Bus Rapid Transit” (BRT).

Som om de inte räckte med idiotiska argument till varför Örebro kommun ska satsa skattebetalarnas pengar på BRT, så har vi även här fått höra en radda av påståenden om att det skulle vara en miljösatsning.

Det är tydligen bra för miljön att destruera fullt fungerande bussar vars biogasdrift tills nyligen lyftes fram som en miljöinsats och ersätta dessa med nya fordon. Det är tydligen bra för miljön att låta samma mängd bilar trängas på hälften så många filer, varmed bilköer och tomgångskörning blir ett faktum. Och det är tydligen bra för miljön att bussresenärer får längre till sin hållplats.

Sedan har vi det så kallade klimatkontot, ännu ett kreativt påhitt från det kommunala politikerstyret. Klimatkontot går ut på att flytta skattemedel från ”klimatskadliga” verksamheter till ”klimatvänliga”. I praktiken fungerar det ungefär som en extra intern bensinskatt, där exempelvis hemtjänsten debiteras extra för de mil man kör.

Den praktiska konsekvensen har blivit att stressad hemtjänstpersonal tvingas ta cykeln istället för bilen när de exempelvis ska leverera matlådor. Det gäller även om det är snö och slask. Sköterskan kommer för sent och tant Agda får kall, tumlad sörja att äta. ”För klimatets skull”.

Kommunens interna utredningar har visat att den uppmätta ”klimatnyttan” är noll. Ändå fortsätter kommunstyret med vansinnet.

På så sätt tar man medel från de kommunala kärnverksamheterna i syfte att finansiera ”klimatvänliga satsningar”. Inom ramen för dessa ”klimatvänliga satsningar” hittar vi bland annat konsulter, inte sällan med nära kopplingar till de kommunala politikerna, som anlitas för att ta fram klimatutredningar, strategier och policies. Samt workshops. Workshops för klimatet.

Och så håller det på. Är åtgärden inte symbolisk så är den ett alibi för en annan agenda, är den inte ett alibi så är den kontraproduktiv och inte sällan är den alla tre på en och samma gång.

Vi som säger emot raddan av ogenomtänkta förslag brännmärks som klimatförnekare.

Örebro kommuns så kallade miljöpolitik har svävat iväg långt bort från var den borde vara. Örebropartiet vill även här ta ner politiken på jorden igen.

Vårt fokus är att försöka få så mycket miljönytta per spenderad skattekrona vi kan, utan att för den delen göra det på ett sätt som saboterar våra uppdragsgivares, folkets, tillvaro.

Örebro kommun eller regionen varken kan, eller ska, rädda världen. Vi är inte FN.

Vårt fokus är således på mer jordnära och konkreta åtgärder här och nu istället för alla dessa utsvävningar.

De åtgärder som kan sägas utgöra vår miljöpolitik listar vi här nedan, vissa förekommer också i andra avsnitt av vårt valprogram.  

Cajsa-Warg-doktrinen istället för slös och släng-mentalitet

Trots fagra ord om hur klimat och miljövänlig man från kommunens eller regionens sida är så fortsätter koncernerna att idka ihärdigt slöseri.

Örebroaren Cajsa Warg ska någon gång under 1700-talet ha sagt att ”man tager vad man haver”, men det är knappast någon devis som dagens lokala politiker lever efter. Det köps och det slängs vareviga dag.

Här skulle vi kunna slå två flugor i en smäll, genom att återbruka mer och sluta hetskonsumera för skattebetalarnas pengar skulle vi kunna uppnå både ekonomisk och miljömässig nytta.

Örebropartiet håller Cajsa-Warg-doktrinen nära hjärtat.

Det här går igenom på flera områden.

När man köper in nya fordon behöver man göra något med de gamla, i de allra flesta fallen nyttjar kommunen och/eller regionen inte dessa fordon till dess fulla livslängds potential. Med andra ord, man kastar fordonen alldeles för tidigt.

Man nyttjar inte vad man redan har. Man tager alltså inte vad man haver.

Liknande resonemang har man gällande byggnationer. Det främsta argumentet för att slösa över 700 miljoner av örebroarnas skattepengar på ett Kulturkvarter gick ut på att kulturskolan behövde nya lokaler. Här påstod man alltså att det var bättre att investera 700 miljoner i ett fult och dyrt skrytbygge istället för att renovera befintliga lokaler. Att renovera befintliga lokaler skulle mest största sannolikhet gått att göra till en åttondel av Kulturkvarterets pris. Dessutom hade vi sluppit de otroligt höga driftskostnaderna som uppstått till följd av dess uppförande.

Även här ser vi alltså slös-och-släng-mentaliteten.

Det här sker alltså parallellt med att undersköterska inom hemtjänsten ska slira runt med tant Agdas matlåda – för ”klimatets skull”.

Tajma investeringar och inköp

Nyligen fattade Örebro kommunfullmäktige beslut om att hela fordonsflottan ska skifta över till elbilar. En chockerad Markus Allard stod och vädjade till församlingen om att besinna sig. Vi från Örebropartiet menar att den typen av investeringen nog skulle kunna göras, men inte allt på en gång. Bara genom att anslå en lugnare tidsplan skulle kommunen kunna spara enorma summor pengar på inköpen då det mesta talar för att elfordon kommer bli billigare över tid.  

Kommunal och/eller regional second hand – återbruk och ekonomisk vinst

Varje dag kastar Örebro kommun och regionen fullt fungerande varor. Det handlar om bord, stolar, kläder, gräsklippare, bilar, cyklar, lampor, mopeder, tallrikar, bestick, mikrovågsugnar, byggutrustning osv.

Vi i Örebropartiet vill här göra två saker:

 1. Sluta hetskonsumera när vi inte behöver. Det är örebroarnas pengar vi handlar för.
 2. Samla upp grejerna vi gör av med istället för att kasta dem på soptippen.

Gällande 2 så vill vi rent konkret öppna en second hand på kommunal och/eller regional nivå där vi säljer fungerande produkter vidare. Här kan medborgarna köpa begagnade prylar som kommunen/regionen inte längre nyttjar. Det skulle vara gynnsamt för medborgarnas plånböcker dels direkt men också indirekt i och med att det skulle generera intäkter till det offentliga, men det skulle också vara mer miljövänligt.

Det här har vi också lagt förslag om flertalet gånger. Läs en motion om det här.

Örebropartiets politik avseende kollektivtrafiken

Örebropartiet är det parti som går längst när det gäller att sänka biljettpriserna inom kollektivtrafiken. Vårt långsiktiga mål är helt avgiftsfri kollektivtrafik, alltså 100% skattefinansierad.

Vi tror att det är den satsning som genererar högst grad av ökat nyttjande i kollektivtrafiken per spenderad skattekrona.

Med avgiftsfri kollektivtrafik kommer väntetiderna och därmed tomgångskörningen minimeras. Man går på eller av vid alla dörrar, alltså både fram, mitten och bak. Inget krångligt biljettsystem. Bara hälsa på chauffören och sätt dig, du har redan betalat via skattsedeln.

Genom ett ökat nyttjande av kollektivtrafiken minskar nyttjande av biltrafiken.

Vår strategi för att göra det mer lockande att ställa bilen hemma handlar således inte om att straffa bilister, snarare att göra alternativen mer attraktiva.

Du kan läsa mer om det förslaget här: KOLLEKTIVTRAFIK

Energi


Nej till utbyggnad av vindkraft!

Örebropartiet är motståndare till att bygga ut vindkraften. I de regionala och kommunala instanser där vi får makt kommer vi verka för ett stopp av utbyggd vindkraft.

Vindkraften utgör ett alldeles för negativt inslag för boende och miljö i närområdet för att vi ska anse det vara en rimlig prioritering.

De dagar det blåser så genererar den mycket riktigt energi, men de dagar vi oftast behöver som mest el, alltså kalla vinterdagar, tenderar vindkraften att stå stilla.

Då prioriterar vi hellre andra energislag.

Vi ställer oss dock positiva till en vindkraftspark på Södermalm i Stockholm där det inte finns lika stor risk att djurliv eller våra väljare kommer till skada. Men här i länet vill vi inte ha sånt därnt.

Givetvis är vi emot regeringens planer om att inskränka kommunernas planmonopol på detta område och därmed införa direktstyre av vindkraftens utbyggnad från Stockholm.

Häv förbuden mot solcellerna!

Trots att de styrande partierna skriker sig hesa om klimatundergången så bibehåller man fortsatt förbud mot solceller i flera av Örebros områden.

Under senaste mandatperioden förekommer fall där kommunmedborgare valt att sätta upp solceller på sina tak men därefter fått vitesförelägganden om att ta ner dessa på grund av vilka estetiska fasadkrav som ställs upp i detaljplanerna.

En detaljplan reglerar vad som får byggas och hur det ska se ut i ett visst område eller kvarter.

Vissa detaljplaner är så gamla som hundra år och skrevs alltså någon gång under Hjalmar Brantings regeringsperiod. I vissa av dessa hundraåriga dokument finns skrivelser om att fasader inte får ändras. I ett fall i Örebro så fick exempelvis ett äldre par avslag på sin lovansökan att sätta upp solceller på grund av estetiska formkrav skrivna i just en sådan detaljplan.

En detaljplan kan rivas upp och förändras när helst byggnadsnämnden önskar. Den är således inte skriven i sten.

Att byggnadsnämndens politiker tycker att det är viktigare att gå på en hundraårig skrivelse än att tjäna det folk de är satta att representera är talande för dagens politikerkår. Örebropartiets Markus Allard röstade dock för att de sökande skulle få ha kvar sina solceller, men han blev som vanligt nerröstad.

I praktiken råder således fortfarande förbud mot solceller i flera kvarter och områden.

Örebropartiet har förståelse för att vi ska värna byggnader som Örebro slott eller den gamla ”NA-borgen” eller dylika anrika landmärken. Självklart ska dessa landmärken värnas. Men villor, folks egna hem, där ska vi ge fan i att gå in och peta och speciellt i de tider som nu råder när vi har elbrist i Sverige.

Det är väl bara bra om kommunmedborgare vill sätta upp solceller? Det ska vi ju vara tacksamma för!

Örebropartiet är överlag motståndare till den typ av idiotförmynderi som äger rum från Byggnadsnämndens sida, något man kan läsa mer om i bostads-delen av valprogrammet.

Men när det kommer till solceller så handlar det ju om något mer än bara estetik.

Örebropartiet är ensamma om att driva denna fråga.

Slopa avgifter för solceller!

Vi vill inte bara häva S-C-KD:s förbud mot solceller. Vi vill också slopa avgifter för exempelvis bygglov och dylikt i syfte att förmå fler hushåll och företag att skaffa solceller.

Här kan vi med ganska litet kommunalt inkomstbortfall åstadkomma rätt stor effekt avseende energiproduktion. De privata aktörerna står för investeringskostnaderna samt avskrivningarna men bidrar samtidigt till att systemet avlastas.

Solceller är naturligtvis ingen mirakellösning på varken sig alla miljö- eller energiproblem. Produktionen av solceller är ej heller fri från miljöpåverkan eller konsekvenser för människorna i de länder där man skapar dessa, men om vi ser till hur vi ska avlasta vårt energisystem så skulle solceller kunna avlasta en liten del.

Att elpriserna dessutom ser ut att bli vansinnigt höga – till följd av svenska politikers prioriteringar och beslut – kan nog behovet av kompletterande energikällor komma att öka. Då Örebropartiet har folket som sina uppdragsgivare ser vi det som naturligt att därför underlätta för folket att kunna skaffa solceller. Detta genom att slopa avgifter relaterade till ansökningsprocessen.

Vi vill också se över detaljplaner så att vi kan göra själv ansökningsprocessen enklare för de byggnader som inte har extra högt kulturvärde.

Solceller vid kommunal nybyggnation!

Örebropartiet är positiva till att öka andelen solceller vid kommunal nybyggnation eller renovering.

I samband med att exempelvis ÖBO ska genomföra upprustning av tak på sina fastigheter ser vi gärna att man tittar på möjligheterna att också få dit solceller.

Att bygga solcellsparker på marken tar upp yta och inte sällan anläggs dessa på brukningsvärd åkermark, varför vi är skeptiska till sådana. Att däremot nyttja befintliga tak ser vi inga större problem med.

Solcellsinvesteringarna bidrar till lägre energikostnader varmed det också möjliggör för att hålla hyrorna lägre.

Naturligtvis ska man beakta de estetiska aspekterna också, men i de flesta fallen blir det knappt någon märkbar skillnad med eller utan solceller.

Avvaktande gentemot solcellspark

Örebropartiet är positivt inställda till att utöka andelen solceller på hustaken men vi förhåller oss avvaktande gentemot planer på att upprätta en dedikerad solcellspark.

Om vi får indikationer/kalkyler som visar att Örebroarna skulle tjäna på upprättandet av en solcellspark skulle vi naturligtvis rösta för en sådan.

Vi tror dock att det är bättre att prioritera en kommunalisering och eventuellt upprustning av kraftvärmeverket Åbyverket än att satsa på solcellspark just nu. Våra förslag gällande att häva solcellsförbuden, slopa tillståndsavgifter relaterade till montering av solceller samt upprätta fler solceller i samband med kommunal ny- eller ombyggnation tror vi är ett bra komplement.

Den kommunala budgeten är ändlig och kräver således prioriteringar.

Örebropartiets syn på offentligt ägande av el- och energimarknad

Örebropartiet är överlag positiva till utökat offentligt ägande av el- och energimarknaden, men det beror förstås på vilket energislag och projekt det handlar om.

Kritiskt inställda till Kumbrobolagen

Tillsammans med Kumla kommun driver Örebro kommun olika bolag vid namn ”Kumbro”. Här hittar vi bland annat biogas-verksamhet samt vindkraftsel.

Örebropartiet har förhållit sig kritiska till dessa bolag och vi har röstat nej till att sponsra dem med extra skattemedel då de inte varit kapabla att spå på egna ben.

Så fort man kan visa att vi i Örebropartiet har fel och att dessa bolag de facto kan gå med vinst så är vi naturligtvis redo att ompröva våra ståndpunkter. Vi kommer göra det vi tror är bäst för örebroarna. Att envisas med att ha bolag som bara blöder pengar är inte bra för örebroarna, om bolagen å andra sidan börjar generera en stabil vinst så är ju det å andra sidan bra för örebroarna. Det är det perspektiv som måste vara ledande i hur vi ska hantera bolag som Kumbrokoncernen.

Kommunalisering av Åbyverket

1997 sålde Örebro kommun kraftvärmeverket Åbyverket till dåvarande Sydkraft, idag EON. Under våren 2022 meddelade EON att de vill sälja Åbyverket vidare.

Örebropartiet är av åsikten att det offentliga bör ta huvudansvaret för energi- och elnät. Det var länge sedan kommunen sålde ut Åbyverket men sett i backspegeln hade det nog varit bättre för örebroarna om vi hade haft det kvar i kommunal regi.

Ett starkt offentlig ägande möjliggör för intäkter till kommunkassan men det låser också upp möjligheterna att pressa priserna för örebroarna. Ett kommunalt bolag behöver inte ha exakt samma krav på sig att gå med lika hög vinst som privata bolag, idealfallet vi bör sträva efter är att hitta ett mellanläge där kommunen både kan tjäna pengar samtidigt som vi pressar priserna i jämförelse med andra elbolag.

Vi känner ännu inte till Åbyverkets egentliga skick i nuläget men vi är positivt inställda till att börja utreda frågan för att se om vi kan fullfölja ett köp. Det ska ju dock sägas att det givetvis finns anledningar till att EON vill sälja av det, men här tycker vi att behöver anlägga ett långsiktigt perspektiv snarare än att begränsa oss till en eller två mandatperioders budgetkalkyler.

Att ha kontroll över energiförsörjningen är något Örebropartiet värdesätter högt.

Vi ställer oss således avvaktade positiva till att köpa tillbaka Åbyverket.  

Öppna för regionalt energibolag

Örebropartiet är öppna för att ingå kommunalförbund mellan länskommuner och regionen i syfte att upprätta ett regionalt energibolag.

Sett till hur Sveriges regering valt att förråda vårt folk genom att med berott mod destruera fullt fungerande kärnkraft torde det vara uppenbart för alla Sveriges kommun- och regionpolitiker att man inte längre kan lita på Stockholmseliten.

Vi kan inte längre räkna med att dagens dekadenta riksdagspolitiker kommer intressera sig för vår energiförsörjning. Kärnkraften styckades ner som en del av en partipolitisk uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i syfte att garantera fortsatt maktinnehav och politikerförsörjning. Så ser elitpolitikernas prioriteringar ut. Svenska folket kommer alltid komma i andra hand.  

Vill vi sätta folket först måste vi måste börja se om vårt eget hus.

Länets kommuner har olika förutsättningar när det gäller produktion och behov av energi. Här skulle ett regionalt energibolag kunna fungera som en brygga mellan dessa förutsättningar och behov. I kommuner som saknar ekonomiska muskler kan det finnas möjligheter att bygga ut en viss typ av energiproduktion medan det i ekonomiskt starkare kommuner kanske inte finns samma typ av förutsättningar.

Genom att lägga an ett regionalt helhetsgrepp tror vi i Örebropartiet att vi kan förbättra förutsättningarna för en mer stabil, rationell och pålitlig energiförsörjning.

Vatten


Värna Hjälmarens vattenkvalitet

Hjälmaren är vår sjö och den ska vi värna. Örebropartiet vill förbättra Hjälmarens vattenkvalitet.

Bland annat vill vi att Hjälmaren muddras i syfte att få bort förorenade sjömassor, men också för att kunna förbättra farlederna in till Örebro. Det är möjligt att prioritera den sortens kostnader om man väljer att prioritera bort onödiga skrytbyggen och annat som de styrande partierna valt att slösa skattepengarna på.

Vidare behöver vi se till så att vatten som rinner ut i Hjälmaren håller en bättre kvalitet. Det kan vi bland annat uppnå genom föreslagna åtgärder som vi nämner under avsnittet ”Bidra till bättre avloppslösningar för att skydda vattendragen”.

Vi vill också se till så att dammar och fördämningar är i bästa möjliga skick i syfte att inte bara bibehålla nuvarande vattennivå, vi vill gärna höja den. Det här kräver samarbete med andra kommuner, men här borde Örebro kunna ha ett övertag sett till vår finansiella styrka.

Att det är kommuner som ska vara huvudmän för vattenförsörjningen har lett till ett gytter av tillståndsprocesser, samverkansprojekt och aktörer som ömsom samarbetar ömsom konkurrerar. Istället för att titta på fungerande helhetslösningar kommer kommunintressen att ställas mot varandra. Mycket tyder på att det Sveriges vattenförsörjning hade blivit bättre organiserad om den underordnas statens ansvar.

Till att så sker kommer dock Örebropartiet verka för att förbättra Hjälmarens vattenkvalitet. Dels i form av minskade utsläpp i sjön, dels i form av muddring av förorenade massor och dels i form av att underhålla befintliga dammar och fördämningsanordningar – i syfte att höja vattennivån.

Förbättra avloppsreningen – stärkt reservkraft och VA-nät

Örebro som stad är den aktör som genom historien haft störst negativ påverkan på Hjälmarens vattenkvalitet. Än idag händer det att vatten som inte renats tillräckligt slipper ut i fel vattendrag.

De två största anledningarna till det är dels dåliga ledningar och rör, dels att pumpstationer kan bli överbelastade om det kommer få mycket regn.

Kommunpolitikerna har valt att förbise underhållet av VA-nätet vilket gjort att rören rostat sönder. Det innebär att det rinner in för mycket vatten i systemet än vad det är dimensionerat för. Det innebär också att kraftiga skyfall leder till en överbelastning hos de pumpstationer som har till uppgift att hantera vattenbeståndet i reningsprocessen. När pumpstationerna överbelastas rinner således förorenat vatten vidare ut i exempelvis Hjälmaren.

I vissa fall kan pumpstationerna slås ut. Det skulle kunna säkras upp med mer satsningar på reservkraft i anslutning till dessa, i dagsläget rör det sig om dieselaggregat.

Konkret vill vi således prioritera upprustning av rör och ledningar samt satsningar på bättre reservkraftkapacitet i anslutning till reningsverk och pumpstationer.

Bidra till bättre avloppslösningar för att skydda vattendragen

Det sägs att 10 procent av de svenska hushåll som har enskilda avlopp släpper ut lika mycket övergödande ämnen som de med kommunalt avlopp gör tillsammans. I Örebro kommun finns cirka 7000 enskilda avlopp.

Trots att vi vet att det är de enskilda avloppen som står för den största delen av övergödningen av våra vattendrag, exempelvis Svartån och Hjälmaren, har man från kommunens sida inte lagt tillräckligt fokus på att förändra detta.

Man har nöjt sig med att genomföra sporadiska tillsynsbesök och hota avloppsägare med straff.

Vi i Örebropartiet vill ta ett annat sorts helhetsgrepp här. Om syftet ska vara att generera bästa möjliga vattenkvalitet per spenderad skattekrona föreslår vi:


 • A. ”Avloppsamnesti”
  Örebropartiet är villiga att erbjuda en ”amnesti” i något år där samtliga ägare av enskilda - undermåliga och ej godkända avloppslösningar – får möjlighet att rapportera detta utan bestraffning från kommunen, förutsatt att man då också ansöker om en godkänd avloppsanordning. Liknande åtgärder genomför polisen ibland i syfte att få in gamla jaktvapen och dylikt, som kanske blivit liggandes hemma hos någon änka till en avliden jägare.   

 • B. Bättre avlopp ska vara billigare avlopp.
  Vidare vill vi göra avgifterna billigare för de som ansöker om att gräva nytt eller förbättra befintligt avloppssystem. Ju bättre systemet är för våra vattendrag desto billigare och mer förmånligt borde vi från kommunal sida försöka göra det för den ansökande.

  Vi tror att man skulle kunna komma åt flertalet undermåliga avloppslösningar den vägen snarare än att sätta sin tilltro till att några sporadiska tillsynsbesök ska ge märkbar effekt på övergödningen av vattendragen.

  Vi förespråkar således ett riktat helhetsgrepp här för att hjälpa och underlätta för kommunmedborgarna att få till adekvata avloppslösningar i syfte att reducera övergödningen av vattendragen.

 • C. Samordning av enskilda avlopp
  Sist men inte minst är det önskvärt med större och mer samordnade avloppslösningar. Här borde man från kommunal sida se om man skulle kunna hjälpa till med detta. Kommunen skulle kunna fungera som koordinator och eventuellt i vissa fall också kunna bidra med ekonomiska bidrag om vi ser att vi kan få till en avsevärt förbättrad vattenkvalitet som följd av uppgraderade avloppslösningar.

  I dagsläget råder snarare incitament för motsatsen, dvs kommunen främjar snarare en utveckling av många små enskilda avlopp istället för sammanhållna lösningar. Det har att göra med hur vi i översiktsplaner och detaljplaneläggning hanterar byggnationer.

  Det har blivit alltmer populärt att bosätta sig en bit utanför stan. Byggnadsnämnden får ständigt in ansökningar om nybyggen en bit utanför stadskärnan. För att kunna värna åkermark och hitta sammanhållna lösningar är det bra om man kan förmå de som önskar bygga nya hus att placera sig i närheten till varandra. Då uppstår dock ett ekonomiskt problem för kommunen, vid ett visst antal villor på samma plats åligger det på kommunen att tillhandahålla VA-system och sedermera också väghållning, varmed kostnaderna för kommunen ökar.

  Av den anledningen har man från Örebro kommun försökt att hindra samlad bebyggelse, då man är oroad för att det kommer leda till kommunal skyldighet att ombesörja väg och VA-investeringar.
  Örebropartiet vill istället detaljplanelägga fler områden utanför staden och då också kunna budgetera för sammanhållna lösningar avseende bland annat avloppen.

  Självklart är det kortsiktigt dyrare för kommunen att göra den typen av investeringar, men det är en nödvändighet för att hålla vårt dricksvatten på bästa möjliga nivå. I längden innebär det också en samhällsekonomisk besparing, då avloppsystem gynnas av stordrift.

  Sett utifrån det perspektivet är det således definitivt värt kostnaderna. Det är den typen av investeringar som borde prioriteras istället för Kulturkvarter, Superbussar och andra massiva skrytprojekt.

Åtgärder för att minska jordbrukets övergödning av vattendragen

Örebropartiet är givetvis också för åtgärder som kan hjälpa lantbrukarna att minska sin övergödning av vattendragen. Här tittar man från kommunens sida bland annat på möjligheter att anlägga fosfordammar. Örebropartiet ställer sig positiva till åtgärder som minskar jordbrukets övergödning av vattendragen Även här är vi redo att gå in med kommunala medel för att bättre kunna värna vattendragen – hellre hjälpa än bestraffa det redan hårt ansatta jordbruket.

Kritiskt inställda till Vätternvatten!

Många örebroare har nu fått kännedom om politikernas ”superbussprojekt” vars slutnota kommer landa på flertalet miljarder kronor trots att det är tydligt att den absoluta majoriteten av örebroarna är minst sagt kritiska till projektet.

Desto färre har dock hört talas om Vätternvattenprojektet.

Vätternvatten syftar till att bygga en massiv, underjordisk bergtunnel som löper från norra Vättern 4 mil norrut till Hallsberg och därefter vidare ut i flera mil av vattenledningar till projektets olika delägarkommuner. Projektet är tänkt att bli den primära dricksvattenförsörjningen för bland annat Örebro kommun, som i dagsläget hämtar sitt vatten från Svartån.

Det har över tid varit högst oklart vilka kommuner som ska ingå i projektet och inte. Som mest har det varit tal om att åtta kommuner ska ingå i projektet, dessa har varit Lindesberg, Nora, Örebro, Lekeberg, Kumla, Hallsberg, Laxå och Askersund.

Till följd av kommunavhopp, protester och utredningar som visat på bättre alternativ för flera av kommunerna utgörs projektet i dagsläget av de fyra återstående kommunerna Örebro, Lekeberg, Kumla och Hallsberg.

Argumenten för Vätternvatten går ut på att projektet i princip är livsviktigt för att kunna trygga dricksvattenförsörjningen för flertalet av länets kommuner, däribland Örebro. Planen är då att svartåvattnet ska gå från att vara den primära vattenkällan till att bli en utgöra en reservförsörjning, då den primära vattenförsörjningen istället ska komma från Vättern.

Man har sedan 1990-talet gjort flera utredningar om hur man på bästa sätt ska utöka dricksvattenförsörjningen varmed flertalet partier till sist landat i att just Vätternvatten är det bästa alternativet.

Här är Örebropartiet inte lika övertygade.

Naturligtvis är det bra att ha flera alternativa vattentäkter, men vi ser inte att dricksvattenförsörjningen till Örebro kommun är så akut hotad att vi inte har tid att hitta rimligare alternativa lösningar.

Förespråkarna påstår att slutnotan kommer landa någonstans runt 4 miljarder, varav den absoluta merparten kommer bäras av Örebro kommun.

Det här tror vi inte en sekund på. Sett till hur samtliga stora byggprojekt prognostiserats av kommunens ledning samt hur dessa prognoser stått sig i praktiken framgår det med all önskvärd tydlighet att om kommunstyret säger en siffra så bör man snarare räkna med minst det dubbla.  

Vätternvatten är ett så pass omfattande projekt att det är tvärsäkert att det kommer bli mycket, mycket dyrare.

Projektet befinner sig nu i prospekteringsfasen och ska börja byggas under mandatperioden 2022-2026. Planen är att det ska driftsättas om 9 år, alltså 2031.

När detta skrivs, i slutet av sommaren 2022, är Örebro kommunkoncerns kommunskuld på nivån runt 18 miljarder. Kommunens kostnad för Vätternvatten kan mycket väl komma att närma sig hälften av nuvarande kommunskuld. Här ska vi också komma ihåg att nuvarande kommunstyre gör allt för att förhindra en folkomröstning och avbrott av införande av Superbussarna. Ska man bygga ut BRT parallellt med byggandet av Vätternvatten så kommer kommunskulden troligtvis öka med mer än 60% under kommande tio år.

Merparten av kostnaderna kommer att landa på slutkunderna, alltså alla vi som nyttjar det kommunala vattennätet. Man kommer således höja taxorna. Rejält.

När förespråkarna säger att taxan ”bara” kommer höjas med 300 kronor per månad bör man nog utgå från att vi i verkligheten landar närmare 600 kronor – per månad.

Parallellt med att närkingska kommuner bygger sina vattentunnlar kommer den tekniska utvecklingen att fortsätta gå framåt. Redan idag har man gjort stora framsteg på området gällande vattenrening. Örebropartiet är således inte helt övertygade om att det här verkligen är den bästa lösningen, dels över tid, dels sett till vilka medel vi har att jobba med.

Nog för att vi i Örebro har Sveriges näst största sjö i form av Vättern några mil söder om oss, men vi ska inte heller glömma bort att vi har Sveriges fjärde största sjö i form av Hjälmaren precis här.

Då dricksvattenförsörjningen i dagsläget inte är i akut behov av att ersättas är vi av åsikten att fler alternativ fortsatt kan utredas och att Vätternvattenprojektet bör pausas.

Vi vill inte springa iväg på det här projektet innan vi verkligen kan känna att det är det absolut bästa alternativet och att frågan är så pass utredd att det inte råder några tvivel om annat.

Men även då så vill vi också ha våra uppdragsgivares, det vill säga folkets, tydliga och direkta mandat i frågan. Vi vill alltså att man också folkomröstar om projektet.

Folkomrösta om Vätternvatten

Projekt av den här storleken måste förankras bredare än hos ett fåtal politiker, vars omdömen vi ständigt tvingas bli påminda om i form av prioriteringar som Kulturkvarter, Superbussar och andra allehanda svindyra onödigheter.

Vi vill ha en folkomröstning om Vätternvatten. Det ligger i linje med Örebropartiets grundinställning till demokratin; stora och omfattande projekt ska förankras via folkomröstning innan man tar de vidare.

Vi har – i egenskap av demokrater – förtroende för att folket är minst lika kapabla att fatta beslut om den här typen av frågor som deras folkvalda representanter är.

Bidra till fler biltvätthallar i Örebro

Om man tvättar bilen hemma på gatan rinner vattnet med tungmetaller och kemikalier utan rening rakt ut i våra sjöar och badvatten. För att minska förekomsten av miljöförstörande kemikalier i våra vattendrag vill vi etablera fler biltvätthallar i kommunen. Det här behövs både i staden och på landsbygden.

Kommunen bör i första hand underlätta för fler privata aktörer att skapa adekvata platser att tvätta bilarna på. Det kan göras genom exempelvis markrabatt, eller lägre bygglovsavgift.

Man bör också planera för biltvättar när man planlägger nya områden.

I de fall då privata initiativ inte visar intresse att etablera sig i alla delar av kommunen är vi i Örebropartiet öppna för att anlägga biltvätthallar i anslutning till annan kommunal verksamhet. Exempel på det kan vara att vi anlägger en biltvätthall i anslutning till en verksamhet där vi redan har ett antal kommunfordon stationerade, exempelvis i anslutning till ett äldreboende på landsbygden.

Syftet är att göra det lättare för kommunmedborgarna att kunna göra rätt.  

Lägre VA-taxa

Örebropartiet har röstat emot höjningarna av VA-taxorna som S-C-KD drivit igenom under mandatperioden. De styrande partierna har höjt VA-taxorna tre år rad med 16, 15 respektive 13 %. I den takten tar det inte lång tid innan taxan dubblerats.

Istället för att slösa iväg kommuninvånvarnas surt förvärvade slantar på onödiga och svindyra investeringar, som exempelvis Vätternvatten, kan vi hålla taxorna nere på en rimligare nivå. En annan kostnadsdrivande faktor till taxenivåerna är att man genomför VA-arbeten i samband med byggandet av BRT-systemet, arbeten som inte sällan skulle kunnat väntat i något årtionde till.

Genom en sundare investeringsstrategi kan vi hålla taxorna nere på en nivå som innebär besparingar för hushållen på flera tusentals kronor per år.

Avfallshantering

Många av kommunens återvinningsstationer är överfulla. Det behövs fler återvinningscontainrar vid befintliga stationer samt fler återvinningsstationer.  

Örebropartiet vill att samtliga bostadsområden ska ha en återvinningsstation i närheten. I dagsläget saknas detta för många boende runt om i kommunen där det nästan förutsetts att man ska ha tillgång till bil för att kunna slänga sitt avfall miljövänligt.

Detta problem går igen i många av kommunens områden. Centrala Väster, Glanshammar och Ekeby-Almby är blott ett fåtal av de exempel som kan nämnas på områden som har eller haft  problem med tillgången till återvinningsstationer. Detta trots att det inte är svårare än att kommunen tar sitt ansvar och tillhandahåller ett adekvat utbud av återvinningsstationer.

Att förbättra utbudet av återvinningsstationer är ingen raketforskning, det är enkelt åtgärdat bara man vill. Avsaknaden av ett tillräckligt utbud av avfallskorgar och återvinningsstationer vittnar om hur ointresserade kommunpolitikerna är av att åtgärda problemet.

Vid vissa återvinningsstationer väljer människor att antingen dumpa fel sorts sopor eller slänga rätt sorts sopor i anslutning till återvinningsstationen - men inte i containern. Detta är en sanitär olägenhet som måste åtgärdas.

Vid vissa återvinningsstationer väljer människor att antingen dumpa fel sorts sopor eller slänga rätt sorts sopor i anslutning till återvinningsstationen - men inte i containern. Detta är en sanitär olägenhet som måste åtgärdas.

Personer som väljer att skräpa ner och förstöra vår kommunala miljö ska givetvis möta rättsliga åtgärder. Genom införande av övervakningskameror på de återvinningsstationer som är värst drabbade av denna samhällsdestruktiva lättja kan vi hjälpa rättväsendet att identifiera skyldiga individer.

I det offentliga rummet behövs fler avfallskorgar, det vill Örebropartiet åtgärda. Vi vill också upprätta särskilda behållare för PET-flaskor och burkar i anslutning till avfallskorgarna.